บริษัท ธณัฐชา ปั้นจั่น ไพล์ โมบายล์ จำกัด
โทร 043-023-030, 064-524-9365, 080-691-7114
  • th

ผลงานโครงการ


ผลงานโครงการ

ผลงานโครงการ

 

โครงการ สถานีโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบ 850MHz, 1800MHz, 2100MHz, 2300MHz

SITE CODE : UBN0552-U21

SITE NAME : บ้านโคกใหญ่ จ.มหาสารคาม

 

โครงการ สถานีโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบ 850MHz, 1800MHz, 2100MHz, 2300MHz

SITE CODE : UBN0563-U21

SITE NAME : บ้านค้อใต้ อุบลราชธานี

 

โครงการ สถานีโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบ 850MHz, 1800MHz, 2100MHz, 2300MHz

SITE CODE : UBN0542-U21

SITE NAME : บ้านศรีอุดม อุบลราชธานี

 

โครงการ TRUE 4G ENHANCEMENT

SITE ID : NKP-7153-A

SITE NAME: บ้านแสงอรุณ ตาบลท่าค้อ อาเภอเมือง จังหวัดนครพนม

 

โครงการ NEW_EVOLUTION_NEWBUIL_2018_EXTRA

SITE CODE : UBN0434

SITE NAME : บ้านทัพไทย จ.อุบลราชธานี

 

โครงการ NEW_EVOLUTION_NEWBUIL_2018_EXTRA

SITE CODE : SSK0267-21

SITE NAME : บ้านนาทุ่ง จ.ศรีสะเกษ

 

โครงการ NEW SITE PHASE 13 COVERAGE EXPENSION

SITE RET-7299-A

SITE NAME : GRF/BAM NONG HANG จ. ร้อยเอ็ด